Semináře, školení a kurzy pořádané ODIS VÚGTK

VÚGTK, v.v.i. je akreditován u MV ČR, podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Číslo akreditace: AK I./I-191/2005. VÚGTK, v.v.i. je tak v současnosti jediná vzdělávací instituce v ČR poskytující vzdělání ve vzdělávacích programech akreditovaných u MV ČR v oboru geodézie a katastru pro úředníky územních samosprávných celků.

Aktuální semináře

Proběhlé semináře

Archiv (semináře pořadané v minulých letech)

Organizaci školení zajišťuje:

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301