Informace o semináři

Název Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

JUDr. Eva Barešová

Ing. Milan Kocáb, MBA

Ing. Jiří Lechner, CSc.

Ing. Květa Olivová

Ing. Pavel Taraba

Datum 5. - 6. června. 2018
Místo budova VÚGTK, v.v.i.
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

5. června 2018

Lektoři: JUDr. Eva Barešová; Ing. Květa Olivová; Ing. Jiří Lechner, CSc.

 • Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, Právní úprava zeměměřictví, Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN
 • Pozemkový katastr ČR, Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí
 • Obsah a členění KN, Vedení KN
 • Terminologie
 • Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření, Geometrická přesnost ve výstavbě, Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti
 • Měření posunů stavebních objektů, Další technické předpisy, Podrobné měření polohopisu, Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy
 • Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek, příslušné doklady

6. června 2018

Lektoři: Ing. Milan Kocáb, MBA; Ing. Pavel Taraba

 • Jednotná evidence půdy, Evidence nemovitostí
 • Vytyčování hranic pozemků, Geometrické plány, Technickohospodářské mapování
 • Základní mapa ČR velkého měřítka, Státní mapové dílo velkých měřítek, Geografické informační systémy
 • Geodetické referenční systémy
 • Geodetické základy
 • Měřické metody určování polohy a výšky s využitím GNSS