Informace o semináři

Název Problematika GNSS v geodézii (měření GNSS, souř. syst., transformace, předání výsledků do KN). DPLS a moderní měřické metody. Novinky prodejců geodetických přístrojů
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Ing. Václav Šafář

Ing. Pavel Taraba

Datum 29. května 2014
Místo budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

GNSS - Ing. Pavel Taraba

 

-        Popis a vysvětlení skrytých úskalí využití technologie GNSS, zejména při měření RTK s využitím sítí permanentních stanic

-        Pracovní postupy při observaci GNSS ve stísněných podmínkách

Vztahy mezi souřadnicovými systémy WGS-84, ETRS89 (v realizacích ETRF89 a ETRF2000) a S-JTSK a problematika přechodu mezi nimi

-        Zpřesněná globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, použití převodních tabulek

-        Výklad souvisejících ustanovení zeměměřické vyhlášky (vyhl.č.31/1995 Sb.)

Předávání výsledků měření GNSS do katastru nemovitostí

-        Přístup k elaborátu (možnosti vyplnění)

-        Rozbor konkrétních příkladů z praxe

-        Kontrolní mechanismy

               

DPLS - Ing. Václav Šafář

 

-        Moderní měřické metody ve prospěch katastru

-        Očekávaná přesnost souřadnic podrobných bodů

-        Možná přesnost určení souřadnic podrobných bodů snímkováním z DLPS

 

 

Novinky prodejců přístrojové techniky GNSS

(prodejců geodetických přístrojů a technologií )