Informace o semináři

Název Dálkový přístup do katastru nemovitostí
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Bc. Jana Apeltauerová

Ing. Jiří Formánek

Datum 11. prosince 2017
Místo budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Aplikace DP - úvod

Verze pro běžné uživatele, modifikované verze pro bezúplatné uživatele a ověřovatele, technické podmínky provozu aplikace.

 

 

Výpis z katastru nemovitostí

Varianty zadání, zápis parametrů, ovládání formulářů.

 

Sbírka listin

Vyhledání listin uložených ve sbírce listin

 

Funkce pro zjednodušený přístup

Přístup podle čísla listu vlastnictví nebo nemovitosti, omezení.

 

Přehled vlastnictví a evidence práv

Vyhledání zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem pro zadaný oprávněný subjekt (standardní / rozšířený přístup).

Evidence práv pro osobu (fyzickou / právnickou).

 

Stručný přehled dalších funkcí

  1. údaje, Informace o nemovitostech, seznamy parcel, budov a vodních děl.

 

Grafické informace

Seznámení s grafickým klientem Marushka (ovladače, zobrazování vrstev).

Přehledové mapy, digitální katastrální mapy, orientační mapy parcel.

Tiskové výstupy grafických informací, Export mapy do PDF.

Zjednodušený přístup z grafického prostředí.

 

Podpůrné funkce

Obnova zapomenutého hesla, výpis účtu, sestavy uživatele, správa uživatelů a vlastní administrace účtu.