Informace o semináři

Název Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Datum 4. prosince 2014
Místo tzv "Bílý dům" - Úřad městské části Praha 8 – Libeň
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Důvody rekodifikace občanského práva v oblasti absolutních majetkových práv

 •  
  • východiska rekodifikace
  • kritické překonání dřívějších ustanovení
  • principy nového stavu

Věcná břemena

 •  
  • obecná ustanovení o služebnostech
  • nabytí služebnosti, právní poměry ze služebnosti
  • některé pozemkové služebnosti - služebnost inženýrské sítě, opora cizí stavby, služebnost okapu, právo na svod dešťové vody, právo na vodu, služebnost rozlivu, služebnost stezky, průhonu a cesty, právo pastvy, užívací právo, požívací právo, služebnost bytu
  • zánik služebnosti
  • reálná břemena

Využitelná judikatura