Informace o semináři

Název Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

viz program

Datum 11. června 2015
Místo budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Úvodní slovo (Raděj K., Talich M., Šimůnek R.) 9:30h

 • 1. Bilance evidence a zpřístupnění starých map v ČR (Chodějovská E.)
 • 2. Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli (Antoš F., Talich M.)

přestávka 15 min

Digitalizace a zpřístupňování starých kartografických zdrojů I. 10:45h

 • 3. Přehled vhodných metod georeferencování starých map (Cajthaml J.)
 • 4. Staremapy.cz a další výsledky projektu TEMAP (Žabička P., Přidal P.)
 • 5. Detekce kartografického zobrazení starých map (Bajer T.)
 • 6. Vlastnosti elastické transformace kolokací (Soukup L.)
 • 7. Georeferencování map III. vojenského mapování (Havrlant J., Talich M.)

přestávka na oběd 60 min

Digitalizace a zpřístupňování starých kartografických zdrojů II. 13:15h

 • 8. Automatické rozpoznání značek v rastrových obrazech speciálních map III. vojenského mapování (Kotera J., Talich M.)
 • 9. Digitalizace glóbů (Ambrožová K., Havrlant J., Talich M.)
 • 10. Virtuální mapová sbírka Chartae-antiquae.cz (Böhm O., Talich M.)

přestávka 15 min

Mapa, obraz, text – historická krajina. Synergie výzkumu 14:30h

 • 11. Třeboňsko (Šimůnek R.)
 • 12. Broumovsko (Chodějovská E.)
 • 13. Praha s okolím (Semotanová E.)

Závěr