Informace o semináři

Název Koncepce rozvoje - Katastr nemovitostí ČR, e-GOVERNMENT, INSPIRE a infrastruktura pro prostorové informace
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

viz program

Datum 29. března 2012
Místo tzv "Bílý dům" - Úřad městské části Praha 8 – Libeň
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Zahájení  (K. Raděj)                                                                                                      09.10 – 09.15

      1.   Cíle a postupy zpracování Koncepce  (K. Raděj)                                                09.15 – 09.30

2.   Úloha katastru nemovitostí a infrastruktury pro prostorové informace

      v současné společnosti  a její očekávané požadavky v období 2012-16

      (J. Šíma)                                                                                                               09.30 – 09.50

3.   Katastr nemovitostí ČR – cesty k další elektronizaci a zvyšování kvality

      obsahu a služeb (V. Žufanová)                                                                          10.05 – 10.35

4.   Katastr nemovitostí ČR a reakce na zásadní změny právních předpisů

      ( E. Barešová)                                                                                                      10.35 – 11.05

      5.   Diskuse k bodům   2 – 4 (moderuje J. Pekarská)                                                  11.15 – 12.00

      6.   Budování infrastruktury pro prostorové informace (IPI) v ČR  (E. Pauknerová)  13.00 – 13.20

      7.   Implementace Směrnice INSPIRE v resortu ČÚZK  (T. Cajthaml)                          13.20 – 13.35

      8.   Diskuse k bodům   6 – 7 (D. Svobodová)                                                             13.35 – 14.10

      9.   Realizace projektu e-Government v resortu ČÚZK (RÚIAN,ISÚI, DMS, DMVS) 

             (T. Holenda, V. Suchánek, V. Čada)                                                                   14.10 – 14.40

      10.  Aplikovaný výzkum pro potřeby KN, IG a IPI  (M. Kocáb, J. Lechner)                 14.40 – 15.00

      11.  Diskuse k bodům 9 - 10 (moderuje T. Cajthaml)                                                   14.45 – 15.30

      Zakončení semináře  (K. Raděj)