Produkty a služby

Útvar 21 - Geografické informační systémy a katastr nemovitostí (GIS a KN):

Útvar 23 – Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna

Útvar 24 – Geodézie a geodynamika

Útvar 25 – Metrologie a inženýrská geodézie