Informace o semináři

Název Nemovitosti a práva k nim, nový katastrální zákon
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Mgr. Jana Király

Datum 4. března 2014
Místo Budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Nové pojetí věci

Zásada „superficies solo cedit“

Právo stavby

Právo služebnosti

Vlastnická a jiná věcná práva

Katastr nemovitostí jako veřejný seznam

 

 

Předmět evidence KN

Přezkum soukromé a veřejné listiny ve vkladovém řízení

Listiny a jejich zápis do katastru nemovitostí

 

Příklady z praxe od 1. 1. 2014

 

Diskuze