Informace o semináři

Název Pozemkové knihy a církevní restituce
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Jana Brantová

Datum 25. dubna 2013
Místo budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

O  veřejných knihách

Veřejné knihy, jejich rozdělení a význam

Zemské desky - historický vývoj a ukázky

Pozemkové knihy a předchozí evidence

Železniční knihy, Horní a Vodní knihy

Struktura  zápisů do PK

Knihovní vložka x výpis z KN - analogie

Seznamy k PK

Soudní mapy

Vkladné listiny

Poznámky a prenotace

Sbírka listin k PK

Přídělové řízení a zákony k PK

Význam PK v současnosti

Výmazy starých pohledávek a břemen

 

Církevní restituce

Doklady o vlastnictví církve

Listiny o přechodu církevních nemovitostí na stát

Formální náležitosti k objednávkám výpisu a jejich vyhotovení

 

Přestávka na oběd

 

Presentace o digitalizaci veřejných knih

Přehled o digitalizaci  Zemských desk a  Pozemkových knih

(od r. 2002 do současnosti)

Informace o vytěžování naskenovaných knih

Význam, využití a přínos digitalizovaného fondu

Úkoly a plány na nejbližší období

 

Dotazy

 (vyhledávání listin ze současného Katastru i Evidence nemovitostí;

jak najít vlastníky bez r.č.; jak zjistit číslo parcely dle PK; parcely bez vlastníka)