Informace o semináři

Název Geometrické plány, Vytyčování hranic pozemků
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Ing. Jan Kmínek

Ing. Petr Polák

Ing. Pavel Taraba

Datum 14. prosince 2010
Místo tzv "Bílý dům" - Úřad městské části Praha 8 – Libeň
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

9:30 – 9:40 hod.

Zahájení semináře

 

9:40 – 11:10 hod.

Petr Polák (Český svaz geodetů a kartografů)

Právní předpisy a náležitosti geometrických plánů a dokumentace o vytyčení pozemků

 

Přestávka

 

11:20 – 13:10 hod.

Jan Kmínek (Český úřad zeměměřický a katastrální)

Držba pozemků a přesnost jejich geometrického a polohového určení, oprava geometrického a polohového určení v souboru geodetických informací, ověření výsledku zeměměřických činností v elektronické podobě

 

Přestávka

 

13:40 – 15:10 hod.

Pavel Taraba (Český úřad zeměměřický a katastrální)

Družicové metody geometrického a polohového určení hranic pozemků v souboru geodetických informací

 

15:10 – 15:30 hod.

Závěr semináře