Informace o semináři

Název Smlouvy o převodu nemovitostí
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Datum 1. prosince 2011
Místo tzv "Bílý dům" - Úřad městské části Praha 8 – Libeň
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

  • Vznik smluv, platnost a účinnost.
  • Účastníci smluv, jejich jednání, podpisy, zastoupení.
  • Obsahové náležitosti: předmět, příslušenství, součást, cena. Pravidelné - splatnost ceny, úrok z prodlení, způsob úhrady, smluvní omezení dispozic, přechod nebezpečí škody. Vedlejší podmínky, stanovení doby, výhrada vlastnictví, předkupní právo. Odstoupení od smlouvy, odkládací a rozvazovací podmínky.
  • Nabytí vlastnického práva - dvě fáze- titul, modus (vkladu), vkladové řízení, úkony katastrálního pracoviště v průběhu řízení o vkladu, přezkoumání náležitosti listin, zastavení řízení o povolení vkladu, zamítnutí vkladu, vklad práva do katastru nemovitostí.
  • Aktuality, diskuze.