Informace o semináři

Název Kurzy pro geodety/zeměměřiče
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

viz program

Datum 3. října. - 14. listopadu. 2014
Místo SPŠ zeměměřická
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

3.10.2014

Lektoři: viz program

Seznámení s moderní přístrojovou technikou (4 hod.) Ing. Jan Říha

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map - 1.část (4 hod.) Ing. Jan Říha

10.10.2014

Lektoři: viz program

Přenos dat s využitím registračního zařízení včetně zpracování naměřených dat a následné propojení s grafickým programem - 1.část (3 hod.) Ing. Jan Říha

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map - 2.část (2 hod.) Ing. Hana Lebedová

Teorie a použití digitální fotogrammetrie - 1.část (3 hod.) Ing. Jan Staněk

17.10.2014

Lektoři: viz program

Praktické využití geodetického software pro výpočty a kresbu (Groma, Geus, Kokeš) - 1.část (4 hod.) Ing. Jana Mansfeldová

Základy práce v CAD systému a kresba digitální katastrální mapy - 1.část (4 hod.) Ing. Zuzana Matochová

24.10. 2014

Lektoři: viz program

Praktické využití geodetického software pro výpočty a kresbu (Groma, Geus, Kokeš) - 2.část (4 hod.) Ing. Jana Mansfeldová

Základy práce v CAD systému a kresba digitální katastrální mapy - 2.část (4 hod.) Ing. Zuzana Matochová

31.10.2014

Lektoři: viz program

Praktické využití geodetického software pro výpočty a kresbu (Groma, Geus, Kokeš) - 3.část (4 hod.) Ing. Jana Mansfeldová

Evidence a inventarizace v programu MISYS (4 hod.) Ing. Jan Staněk

7.11.2014

Lektoři: viz program

Přenos dat s využitím registračního zařízení včetně zpracování naměřených dat a následné propojení s grafickým programem - 2.část (3 hod.) Ing. Jan Říha

ArcGIS, seznámení s databázemi a jejich propojení s programem pro tvorbu tematických a účelových map - 1.část (3 hod.) Ing. Zuzana Matochová

Teorie a použití digitální fotogrammetrie - 2.část (3 hod.) Ing. Jan Staněk

14.11.2014

Lektoři: viz program

ArcGIS, seznámení s databázemi a jejich propojení s programem pro tvorbu tematických a účelových map - 2.část (3 hod.) Ing. Zuzana Matochová

Použití nadstaveb pro práci s digitálními modely terénu (ArcGIS- 3D Analyst) (2 hod.) Ing. Jan Staněk