Informace o semináři

Název Nemovitosti a práva k nim s výhledem na úpravu po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Mgr. Jana Király

Datum 30. května 2013
Místo budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Nové pojetí věci

Znovuzavedení zásady „superficies solo cedit“

Právo stavby

Právo služebnosti

Vlastnická a jiná věcná práva

Katastr nemovitostí jako veřejný seznam

 

 

-Definice nemovitosti, věc v právním smyslu

-Superficiální zásada

-Předmět evidence KN

-Zápisy do KN

-Přezkum soukromé a veřejné listiny ve vkladovém řízení

-Diskuze