Informace o semináři

Název Dálkový přístup do KN, Nový vzhled aplikace DP
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Bc. Jana Apeltauerová

Ing. Jiří Formánek

Datum 15. října 2015
Místo budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Aplikace DP - úvod Verze pro běžné uživatele, modifikované verze pro bezúplatné uživatele a ověřovatele, technické podmínky provozu aplikace. Výpis z katastru nemovitostí, Informace o řízení Varianty zadání, zápis parametrů, ovládání formulářů. Funkce pro zjednodušený přístup Přístup podle čísla listu vlastnictví nebo nemovitosti, omezení. Přehled vlastnictví a evidence práv Vyhledání zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem pro zadaný oprávněný subjekt (standardní / rozšířený přístup). Evidence práv pro osobu (fyzickou / právnickou). Stručný přehled dalších funkcí Informace o nemovitostech, seznamy parcel, budov a vodních děl. Seznamy územních jednotek, UHDP, bodová pole. Grafické informace - NOVÉ Seznámení s novým grafickým klientem Marushka (ovladače, zobrazování vrstev). Přehledové mapy, digitální katastrální mapy, orientační mapy parcel. Tiskové výstupy grafických informací, Export mapy do PDF. Zjednodušený přístup z grafického prostředí. Podpůrné funkce Výpis účtu, sestavy uživatele, správa uživatelů a vlastní administrace účtu.