Informace o semináři

Název Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

JUDr. Eva Barešová

Ing. Milan Kocáb, MBA

Ing. Jiří Lechner, CSc.

Ing. Květa Olivová

Ing. Petr Polák

Ing. Pavel Taraba

Datum 25. - 27. dubna. 2023
Místo budova VÚGTK, v.v.i.
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

25.4.2023

Lektoři: Ing. Petr Polák; JUDr. Eva Barešová; Ing. Květa Olivová

 • Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • Právní úprava zeměměřictví
 • Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN
 • Pozemkový katastr ČR
 • Jednotná evidence půdy
 • Evidence nemovitostí
 • Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí
 • Obsah a členění KN
 • Vedení KN
 • Jednotná evidence půdy
 • Evidence nemovitostí
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Geometrické plány

26.4.2023

Lektoři: Ing. Milan Kocáb, MBA; Ing. Pavel Taraba

 • Technickohospodářské mapování
 • Základní mapa ČR velkého měřítka
 • Obnova katastrálního operátu .Pozemkové úpravy 
 • Vytyčování hranic pozemků 
 • Státní mapové dílo velkých měřítek 
 • Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy 
 • Geografické informační systémy 
 • Geodetické referenční systémy 
 • Geodetické základy 
 • Měřické metody určování polohy a výšky s využitím GNSS

27.4.2023

Lektoři: Ing. Petr Polák; Ing. Jiří Lechner, CSc.

 • Terminologie 
 • Měřicí metody ve výstavbě - vytyčování a měření 
 • Geometrická přesnost ve výstavbě 
 • Geometrická přesnost ve výstavbě - kontrola přesnosti 
 • Měření posunů stavebních objektů 
 • Další technické předpisy 
 • Podrobné měření polohopisu 
 • Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy 
 • Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek, příslušné doklady 
 • Postupy při vytyčení prostorové polohy staveb 
 • Podrobné vytyčení 
 • Postupy kontrolního měření 
 • Vyhotovení geodetických podkladů pro projekt 
 • Polohové a výškové zaměření stavby nebo technologického zařízení