Informace o semináři

Název Problematika využití GNSS v geodézii - Praha
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Ing. Pavel Taraba

Datum 20. března 2012
Místo budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

-       Popis a vysvětlení skrytých úskalí využití technologie GNSS, zejména při měření RTK s využitím sítí permanentních stanic

 

-       Typy pracovních postupů při observaci GNSS ve stísněných podmínkách

 

-       Problematika vztahů a přechodu mezi souřadnicovými systémy WGS-84, ETRS89 (v realizacích ETRF89 a ETRF2000) a S-JTSK

 

-       Výklad souvisejících ustanovení zeměměřické vyhlášky (vyhl. č. 31/1995 Sb.)

 

-       Předávání výsledků měření GNSS do katastru nemovitostí

 

-       Rozbor konkrétních příkladů z praxe

 

-       Diskuze a odpovědi na konkrétní dotazy