Informace o semináři

Název Prohlídka archivu Katastrálního pracoviště Praha KÚ pro hlavní město Prahu s odborným výkladem
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Jana Brantová

Datum 10. listopadu 2011
Místo Budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Prohlídka archivu Katastrálního pracoviště Praha KÚ pro hlavní město Prahu v přízemí budovy ČÚZK. Odborný výklad Jana Brantová.