Informace o semináři

Název Editace údajů a řešení reklamací v ISÚI/RÚIAN (pro pokročilé)
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Ing. Jiří Formánek

Ing. Ondřej Kazda

Ing. Martina Kohoutová

Datum 5. května 2016
Místo Budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 - SCD
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

  •  Základní registry a RÚIAN – informace o principech a praktickém fungování základních registrů ve veřejné správě, propojení RÚIAN na ostatní systémy veřejné správy, integrace RÚIAN s katastrem nemovitostí a evidencí obyvatel. Územní identifikace a adresy – informace o principech územní identifikace v ČR, využívání a způsob formátování adresy v souladu s vyhláškou č. 359/2011 Sb.
  • Územní identifikace a adresy – informace o principech územní identifikace v ČR, využívání a způsob formátování adresy v souladu s vyhláškou č. 359/2011 Sb.Přihlašování do ISÚI přes JIP – jednotný identitní prostor (JIP), oznámení působností v agendě A123 a A1281 v RPP, nastavení přístupových a agendových činnostních rolí ve Správě dat Seznamu OVM lokálním administrátorem obce, přihlašování do ISÚI.
  • Přihlašování do ISÚI přes JIP – jednotný identitní prostor (JIP), oznámení působností v agendě A123 a A1281 v RPP, nastavení přístupových a agendových činnostních rolí ve Správě dat Seznamu OVM lokálním administrátorem obce, přihlašování do ISÚI.Seznámení s častými problémy účastníků při editaci v Informačním systému územní identifikace.
  • Seznámení s častými problémy účastníků při editaci v Informačním systému územní identifikace. Řešení praktických příkladů ve školícím prostředí ISÚI, kdy každý účastník pracuje na svém přiděleném PC v učebně ČÚZK a lektor má připojený svůj monitor na projektor: Řešení reklamací prvků RÚIAN, řešení kontrolních sestav dat RÚIAN, sloučení stavebních objektů na jedné stavební parcele, případně editace volebních okrsků atd. Prostor pro dotazy a diskuzi.
  • Řešení praktických příkladů ve školícím prostředí ISÚI, kdy každý účastník pracuje na svém přiděleném PC v učebně ČÚZK a lektor má připojený svůj monitor na projektor: Řešení reklamací prvků RÚIAN, řešení kontrolních sestav dat RÚIAN, sloučení stavebních objektů na jedné stavební parcele, případně editace volebních okrsků atd. Prostor pro dotazy a diskuzi. Aplikace na kontrolu dat RÚIAN, ukázky dokumentů a uživatelských příruček pro editory ISÚI zveřejněných na webových stránkách RÚIAN,
  • Aplikace na kontrolu dat RÚIAN, ukázky dokumentů a uživatelských příruček pro editory ISÚI zveřejněných na webových stránkách RÚIAN,

Prostor pro dotazy a závěrečné otestování nabytých znalostí.