Informace o semináři

Název Pozemkové knihy
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Jana Brantová

Datum 18. října 2011
Místo budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

O  veřejných knihách

Veřejné knihy, jejich rozdělení a význam

Zemské desky- historický vývoj, ukázky

Pozemkové knihy  a předchozí evidence

Železniční knihy

Horní a Vodní knihy

Struktura  zápisů do PK

Orientace v knihovní vložce (ukázky vyhledávání)

Seznamy k PK

Vkladné listiny

Poznámky a prenotace

Sbírka listin k PK

Pozemkové mapy

Přídělové řízení zákony k PK

Výčet zákonů k pozemkovým knihám

Význam PK v současnosti

 

Přestávka na oběd

 

Presentace o digitalizaci veřejných knih

Přehled o digitalizaci  Zemských desk a  Pozemkových knih

(od r. 2002 do současnosti)

Informace o vytěžování naskenovaných knih

Význam , využití a přínos digitalizovaného fondu

Úkoly a plány na nejbližší období

 

Dotazy

 (vyhledávání listin ze současného Katastru i Evidence nemovitostí )