Informace o semináři

Název Vyhláška č. 31/1995 Sb. po novele 1.10.2009 a obecná problematika GNSS v geodézii (měřické postupy, souřadnicové systémy WGS-84, ETRS89 a transformace do S-JTSK, chyby při předávání výsledků do KN)
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Ing. Pavel Taraba

Datum 5. října 2010
Místo budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Blok 1 (cca 90 minut nebo dle potřeby):


Geneze, rozdělení a stručný popis jednotlivých metod využívajících GNSS
- metody měření s využitím kódu
- metody měření s využitím fáze
- postprocessing (statická, rychlá statická, stop and go se statickou inicializací, stop and go s inicializací za pohybu /On the Fly/)
- měření v reálném čase (RTK)
- permanentní stanice a jejich uskupení, sítě permanentních stanic produkující "síťové řešení"
Permanentních stanice, jejich uskupení a sítě, nezávislý monitoring permanentních stanic
- CZEPOS, TopNet, Trimble VRS Now,
- VESOG, GEONASS
- testování přesnosti výsledků měřických prací při využití sítí ByS@T a CZEPOS
Co měření vadí, vliv fyzikálního chování systému na výsledky
- překážky v příjmu signálu GNSS, vícecestné šíření signálu, atmosférické vlivy
Měřické postupy
- postprocessing: gps-protínáni, gps-triangulace, rajony
- měření v RTK
Formáty dat
- mezinárodní standard Rinex, CompactRinex, Hatanaka

 

Blok 2 (cca 90 minut):


Právní předpisy vztahující se k výsledkům dosaženým pomocí GNSS
- znění vyhl. č. 31/1995 Sb. (pojem permanentní stanice, znění bodu 9 přílohy k vyhl. 31/1995 Sb. „Technické požadavky na zaměření a výpočty bodů určovaných technologií GPS“)
Souřadnicové systémy WGS-84, ETRS89, S-JTSK
- definice a vztah mezi nimi a možnosti transformace souřadnic
- transformace pomocí zpřesněné globální transformace
- transformace místním klíčem pomocí volby identických bodů
Realizace souřadnicového systému ETRS89 v ČR
Deformace S-JTSK a jejich vliv na výsledek transformace
- jakých hodnot dosahují na TB zahrnutých do výběrové údržby a jak s nimi naložit, konkrétní příklady z praxe
Diskuze


Blok 3 (cca 90 minut nebo dle potřeby):


Výstupy a protokoly z měření pomocí GNSS
- Výsledky z měření zpracovávaného ad post (postprocessing)
- výsledky měření z RTK
- vhodné výstupy z měření GPS (technická zpráva, protokoly, zápisníky…)
Rozbor konkrétních příkladů elaborátů s výsledky získanými pomocí GNSS
- nejasnosti v technické zprávě, nejasnosti v protokolu o určení bodů PPBP technologií GNSS
- rozpory mezi technickou zprávou a protokolem
- neodbornosti při volbě identických bodů pro transformaci
Diskuze