Informace o semináři

Název Koncepce rozvoje - Zeměměřické činnosti v ČR, výzkum, vzdělání a profesní růst zeměměřičů
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

viz program

Datum 8. března 2012
Místo tzv "Bílý dům" - Úřad městské části Praha 8 – Libeň
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

      Zahájení  (K. Raděj)                                                                                               09.10 – 09.15

      1.   Cíle a postupy zpracování Koncepce  (K. Raděj)                                            09.15 – 09.30

2.   Úloha zeměměřictví v současné společnosti a její očekávané požadavky

      v období 2012-16  (J. Šíma)                                                                             09.30 – 09.50

      3.   Zeměměřické činnosti zajišťované orgány státní správy (J. Šimek)               10.05 – 10.35

      4.   Zeměměřické činnosti pro obranu státu a krizové řízení (plk.P.Skála )           10.35 – 10.55

      5.   Zeměměřické činnosti zajišťované subjekty soukromé sféry (J. Fafejta)       10.55 – 11.15

      6.   Diskuse k bodům   2 – 5 (moderuje V. Šanda)                                                11.15 – 12.00

7.   Hlavní směry výzkumu a vývoje v zeměměřictví včetně mezinárodní

      spolupráce (P. Novák)                                                                                     13.00 – 13.20

      8.   Vzdělávání a profesní růst zeměměřičů  (J. Kostelecký)                                13.20 – 13.40

      9.   Etické problémy a kodexy v zeměměřictví  (V. Slaboch)                                 13.40 – 13.55

      10. Diskuse k bodům 7 - 9 (moderuje P. Polák)                                                      14.00 – 15.00

      Zakončení 1.semináře VÚGTK  a pozvání na 2. seminář (K. Raděj)