Informace o semináři

Název GEOMETRICKÉ PLÁNY a VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ s ohledem k nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Ing. Jan Kmínek

Ing. Petr Polák

Ing. Pavel Taraba

Datum 3. prosince 2013
Místo tzv "Bílý dům" - Úřad městské části Praha 8 – Libeň
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

9:30 – 11:30 hod.

Petr Polák (Český svaz geodetů a kartografů)

Právní předpisy a náležitosti geometrických plánů a dokumentace

o vytyčení pozemků v souvislosti s rekoditifikací občanského práva

a navazujících předpisů, především stavebního práva

Přestávka na oběd

 

12:30 – 12:50 hod.

Pavel Taraba

Kontrola měření GNSS podle bodů 9.4, 9.5, 9.8 a 9.10 přílohy k vyhl. č. 31/1995 Sb.


12:50 – 14:30 hod.

Jan Kmínek (Český úřad zeměměřický a katastrální)

Soubor geodetických informací v nových katastrálních předpisech.

Geometrické a polohové určení, oprava geometrického a polohového určení, ověření výsledku zeměměřických činností v elektronické podobě

 

14:30 – 15:00 hod.

Závěr semináře