Informace o semináři

Název Kurz pro zeměměřiče
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

viz program

Datum 16. října. - 12. listopadu. 2015
Místo SPŠ zeměměřická
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

16. říjen 2015

Lektoři: viz program

  • Praktické použití kartografického software pro tvorbu map - Ing. Lebedová
  • Základy práce v CAD systému - Ing. Staněk

5. listopad 2015

Lektoři: viz program

  • Seznámení s moderní přístrojovou technikou - Ing. Říha
  • Praktické využití geodetického software pro výpočty a kresbu 1. část - Ing. Mansfeldová

12. listopad 2015

Lektoři: viz program

  • Přenos dat s využitím registračního zařízení - Ing. Říha
  • Praktické využití geodetického softwaru pro výpočty a kresbu – 2..část - Ing. Mansfeldová