Informace o semináři

Název Věcná břemena
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Datum 20. listopadu 2012
Místo tzv "Bílý dům" - Úřad městské části Praha 8 – Libeň
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Věcná břemena

 

-          pojem, funkce a druhy věcných břemen, historický vývoj

-          vznik věcných břemen

-          obsah a předmět právního vztahu, ochrana

-          změny věcných břemen, změny věcných břemen v subjektech, změna povinného subjektu, změna oprávněného subjektu, změna obsahu věcného břemene, změna předmětu věcného břemene

-          zánik věcného břemene obecně, zánik věcného břemene ze zákona, rozhodnutím oprávněného orgánu, zánik na základě smlouvy, zánik splynutím, zánik uplynutím doby, zánik věcného břemene splněním rozvazovací podmínky,

-          promlčení věcných břemen

-          zajímavé soudní judikáty týkající se věcného břemene