Informace o semináři

Název Věcná práva a katastr nemovitostí
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Mgr. Jana Király

Datum 18. října 2016
Místo Budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Program bloku

- Katastrální zákon a související předpisy včetně jejich novel

- Věcná práva k nemovitostem a jejich zápis do Katastru nemovitostí

- Vkladové řízení – přezkum soukromých a veřejných listin