VÚGTK, v.v.i. se dlouhodobě v oblasti účelové podpory podílí na řešení řady projektů od různých poskytovatelů. Mezi hlavní a nejdůležitější poskytovatele patří TA ČR, GA ČR, MŠMT, MK ČR a v oblasti metrologie také ÚNMZ. Významné a dá se říci pro ústav prestižní je řešení projektů evropských. K nejdůležitějším projektům řešeným pro jednotlivé poskytovatele v současné době patří:

u Ministerstva průmyslu a obchodu

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012396 Efektivní postupy tvorby výkresové dokumentace stávajících staveb - komplexní mapovací systém budov (2018-2020)

  Projekt řešen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj

u Technologické agentury ČR:

 • TB01CUZK004 Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RUIAN (2012-2014)
 • TB01CUZK005 Výzkumné činnosti spojené se zajištěním aktuální metrologické návaznosti pro etalony využívané při realizaci zeměměřických činností ve veřejném zájmu, spočívající zejména ve zpřesňování parametrů státních etalonů velkých délek, tíhového zrychlení, referenčního etalonu polohy včetně nových metod laser scanningu (2012-2014)
 • TB01CUZK006 Implementace národní geodetické infrastruktury pro výzkumné a vývojové potřeby v českém rezortu zeměměřictví a katastru a v rámci mezinárodního projektu "Globální geodetický observační systém (GGOS)" (2012-2014)
 • TB02CUZK002 Integrace nové techniky a technologie do procesu obnovy katastrálního operátu novým mapováním (2014-2016) TA02011056 - Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru (2012-2016)
 • TB020CUZK003 Integrace polohových, výškových a tíhových základních bodových polí České republiky (2014-2016)

u Grantové agentury ČR:

 • GAP209/12/2207 Rozvoj analýz využívajících data z Globálních polohových systémů pro monitorování troposféry (2012-2015)
 • GA14-34595S Matematické metody pro studium tíhového pole Země (2014-2016)

u MŠMT:

 • CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink (2012 – 2014, MŠMT/OP VK)
 • LD14102 Rozvoj pokročilých metod zpracování GNSS observací v synergii s meteorologickými a klimatickými daty (2014-2017, MŠMT/LD)
 • LH14089 Vývoj systému monitorování a evaluace troposférických parametrů získaných zpracováním dat z kosmických geodetických technik a z dalších zdrojů (2014-2016, MŠMT/LH)
 • LM2010008 CzechGeo/EPOS - Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí v České republice (2010-2015, MŠMT/LM)
 • ED1.1.00/02.0090 NTIS - Nové technologie pro informační společnost (2011-2014, MŠMT/ED)
 • CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru ve Středočeském kraji (2014, MŠMT, Středočeský kraj /OP VK)
 • CZ.1.05/3.2.00/12.0228 Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd (2013-2015, MŠMT/VaVpI)

u Ministerstva kultury:

 • DF11P01OVV021 Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. (2011-2015)
 • VISK 7 – Retrospektivní digitalizace z fondu ZK VUGTK - III. část (2014, VZ č.j. 57799/2013)

u ÚNMZ:

 • Uchování státního etalonu velkých délek z délkové geodetické základny Koštice (od 2011 každý rok, Program rozvoje metrologie)
 • Údržba státního etalonu tíhové zrychlení – absolutního gravimetru FG5 (od 2011 každý rok, Program rozvoje metrologie)

Evropské projekty:

 • Assessment techniques of Troposheric Effects for Local Augmentation Systems (2012-2014, ESA)
 • The European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No. 265098 E-GVAP II - The EUMETNET EIG GNSS Water Vapour Programme II (2013-2017, E-GVAP)
 • GNSS4SWEC Advanced GNSS tropospheric products for monitoring sever weather events and chmate (2013-2017, EU-COST)