Informace o semináři

Název „WORKSHOP“ zeměměřické činnosti pro pozemkové úpravy
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

viz program

Datum 16. listopadu 2015
Místo konferenční sál Domu techniky ČSVTS
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

9:00 - 9:10 Zahájení Workshopu - Ing. Karel Raděj, CSc – ředitel VÚGTK
9:10 - 9:40 Zeměměřické činnosti při provádění pozemkových úprav dle současných požadavků na geodata (Odkazy na právní předpisy, metadata, kontroly provedené zhotovitelem a pozemkovým úřadem). Lektor: Ing. Milan Kocáb, MBA
9:40 - 9:10 Zaměření obvodu pozemkové úpravy a vytyčování neznatelných hranic (geometrický plán, stabilizace, vytyčování neznatelných hranic, výsledky vymezení obvodu pozemkové úpravy) Lektor: Ing. Jan Plavec
10:00 - 10:20 Zaměřování a šetření hranic pozemků, pozemky neřešené v PÚ, změny katastrálních hranic (problematika šetření hranic, neřešené pozemky v rámci poz. úprav) Lektor: Ing.Ivo Škrabal
10:20 - 10:45 Diskuze k I. bloku
10:20 - 10:45 Přestávka na kávu
11:00 - 11:20 Státní mapová díla pro pozemkové úpravy (využitelná státní mapová díla, mapy katastrální a jejich rozdělení, webové služby ČÚZK pro měřiče) Lektor: Ing. Dvořáček, ZÚ
11:20 - 11:40 Využití fotogrammetrických metod měření a dálkově pilotovaných leteckých systémů pro pozemkové úpravy (využitelnost bezpilotních systémů pro pozemkové úpravy, rozlišovací schopnost snímků, prostorová přesnost, signalizace). Lektor: Ing. Václav Šafář
11:40 - 12:00 Nové skutečnosti v programovém vybavení ČÚZK a jejich vliv na postup při pozemkových úpravách (vyhodnocení SW řešení v rezortu ČÚZK, možnosti dalšího vývoje, dopad na pozemkové úpravy, využitelnost SW nástrojů pro pozemkové úpravy). Lektor: Ing. Jana Zaoralová, PhD.
12:00 - 12:20 Využití elektronických zařízení pro polní zeměměřické práce (nová technika pro polní měření, SW podpora, možnosti komunikace). Lektor: Ing. Radek Makovec
12:20 - 12:40 Normativní a metrologické požadavky k výsledkům zeměměřických činností pro pozemkové úpravy (přehled souvisejících předpisů (zákony, vyhlášky, ČSN, ČSN ISO, metodiky) ve vztahu k technologiím a požadovaným přesnostním charakteristikám). Lektor: Ing. Jiří Lechner, CSc.
12:40 – 13:00 Diskuze a závěr semináře