Informace o semináři

Název Věcná břemena
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Mgr. Jana Király

Datum 8. prosince 2016
Místo Budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Ing. Jiří Drozda

e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

telefon: 226 802 301

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Program bloku

- pojem, funkce a druhy věcných břemen, historický vývoj

- změna, zánik

- vznik věcných břemen

- obsah a předmět právního vztahu, ochrana

- zajímavé soudní judikáty týkající se věcného břemene

- zápisy věcných břemen do KN