Projekty

Obsahuje projekty a jejich parametry

DH23P03OVV045

Název: Velkoformátové archiválie s omezeným přístupem pro veřejnost jako opomíjené kulturní dědictví Poskytovatel: MK0 – Ministerstvo kultury (MK) Řešení: 2023 – 2027 Anotace: Projekt představuje velkoformátové archiválie (rozměry od 2 x 2 m do 6 m x 4 m s lištami i bez lišty), které díky svým vlastnostem nelze využívat v rámci základního a aplikovaného …

DH23P03OVV045 Pokračovat ve čtení »

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020261

Název: BIM – Správa budov Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Řešení: 2020 – 2023 Anotace: Cílem projektu je vytvořit CAFM modulární systém BIM – SPRÁVA BUDOV ve dvou verzích: Verze LITE bude menší kompaktní systém pro malé vlastníky a správce budov s intuitivním ovládáním. Software bude řešen tak, aby sám uživatel systém …

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020261 Pokračovat ve čtení »

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026850

Název: BIM – SPRÁVA BUDOV II – Vývoj modulárních bloků IoT pro digitální dvojče stavby Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Řešení: 2021 – 2023 Anotace: Předkládaný projekt je zaměřen na získání znalostí potřebných pro vývoj softwarových nástrojů pro správu budov, které budou využívat nejmodernější technologie online sběru dat z prostorově orientovaných čidel …

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026850 Pokračovat ve čtení »

TITSCUZK704

Název: ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI A SPOLEHLIVOSTI URČENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ NA ABSOLUTNÍCH TÍHOVÝCH BODECH V ČR Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR (TA ČR) Řešení: 2019 – 2021 Anotace: Cílem projektu je vytvoření metodiky pro určení vertikálních gradientů tíhového zrychlení (zejm. za účelem přenosu hodnoty tíhového zrychlení z referenčního bodu absolutního gravimetru do úrovně stabilizace tíhového bodu). …

TITSCUZK704 Pokračovat ve čtení »

TITSCUZK703

Název: Vývoj přesného troposférického modelu pro zpřesnění GNSS měření a software pro generování virtuálních GNSS dat v síti CZEPOS Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR (TA ČR) Řešení: 01.08.2018 – 30.09.2021 Anotace: Cílem je vytvoření metodiky, prototypu a validace modelu troposféry při optimálním využití dat Sítě permanentních stanic GNSS České republiky – CZEPOS a meteorologických …

TITSCUZK703 Pokračovat ve čtení »

TB05CUZK003

Název: Metrologická návaznost měření v Základní geodynamické síti Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR (TA ČR) Řešení: 18.01.2016 – 30.11.2016 Anotace: Cílem projektu je: vytvoření certifikované metodiky pro metrologickou návaznost měření v Základní geodynamické síti ČR. Měření v Základní geodynamické síti jsou prováděna pomocí následujících přístrojů a pomůcek: GNSS aparatura, nivelační lať, teodolit s dálkoměrem/totální …

TB05CUZK003 Pokračovat ve čtení »

TB0200MD051

Název: Zvýšení bezpečnosti železničního provozu na vedlejších tratích s využitím družicových systémů Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR (TA ČR) Řešení: 01.07.2014 – 31.12.2016 Anotace: Výzkum, vývoj, návrh, implementace a provozní demonstrace nového zabezpečovacího systému pro vedlejší tratě formou zásadní inovace systému Radioblok pro vedlejší tratě s potřebnou úrovní integrity bezpečnosti podporující vazbu na vhodné …

TB0200MD051 Pokračovat ve čtení »

TB01CUZK005

Název: Výzkumné činnosti spojené se zajištěním aktuální metrologické návaznosti pro etalony využívané při realizaci zeměměřických činností ve veřejném zájmu, spočívající zejména ve zpřesňování parametrů státních etalonů velkých délek, tíhového zrychlení, referenčního etalonu polohy včetně nových metod laser scanningu Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR (TA ČR) Řešení: 09.05.2012 – 30.11.2014 Anotace: a) výzkum v oblasti …

TB01CUZK005 Pokračovat ve čtení »

LTT19008

Název: Výzkum související s Mezinárodním tíhovým referenčním systémem Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řešení: 31.1.2019 – 31.12.2023 Anotace: Prostřednictvím úzké spolupráce se službami Mezinárodní asociace geodézie, jsou řešeny problematiky souvisejících s definicí a realizací vysoce přesného tíhového systému na úrovni relativní přesnosti 1E-9, který by naplňoval současné vědecké potřeby v oblastech geověd …

LTT19008 Pokračovat ve čtení »

LM2010008

Název: CZECHGEO/EPOS – DISTRIBUOVANÝ SYSTÉM OBSERVATORNÍCH A TERÉNNÍCH MĚŘENÍ GEOFYZIKÁLNÍCH POLÍ V ČESKÉ REPUBLICE Poskytovatel: MŠMT Řešení: 2010 – 2015 Anotace: Cílem CzechGeo/EPOS je vybudovat a provozovat národní uzel pan-evropského projektu EPOS. Kostru stávajícího observačního systému v České republice tvoři permanentní seismické, slapové, geodynamické, geomagnetické a geotermické observatoře. Systém doplňují lokální sítě a krátkodobá terénní …

LM2010008 Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru