Ocenění

2021

V roce 2021 byl ústav organizací „Achievements Forum UK“ (http://achievementsforum.co.uk/) nominován na cenu „The Excellence in Quality and Manager of the Year Award“. S ohledem na epidemiologickou situaci nebyla cena převzata. V roce 2021 obdržela publikace „Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století: translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727-1728“, na které se VÚGTK podílel, ocenění Mapa roku 2021 v hlavní kategorii – Atlasy, soubory a edice map. 

2007

Odborná porota soutěže ČESKÁ HLAVA 2007 udělila cenu Industrie Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému, v.v.i. Zdiby za „nové webové technologie pro zpracování geometrického plánu“.

V ústavu pracují mezinárodně uznávaní odborníci v oborech geodézie, geodynamiky, zeměměřictví, dálkového průzkumu Země, inženýrské geodézie a dalších. Jejich činnost je v mezinárodním kontextu pravidelně oceňována členstvím ve výkonných či řídících orgánech významných mezinárodních vědeckých a profesních organizací. Mezi významné funkce zastávané v současnosti lze zařadit: 

Místopředseda pracovní skupiny pro gravimetrii, Poradního výboru pro hmotnost a odvozené veličiny v rámci Mezinárodního úřadu pro váhy a míry (BIPM) – Ing. Vojtech Pálinkáš, Ph.D. 

Člen řídícího výboru mezinárodní vědecké služby IGETS, vědecké služby Mezinárodní geodetické asociace (IAG) – Ing. Vojtech Pálinkáš, Ph.D. 

Členství v GNSS Scientific Advisory Committee  Evropské kosmické agentury (ESA) – Ing. Jan Douša, Ph.D. 

Prezident komitétu pro teorii v geodézii, viz Inter-Commission Committee, organizační složky Mezinárodní geodetické asociace (https://www.iag-aig.org) – prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. 

Člen výkonného výboru Mezinárodní geodetické asociace – prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Přejít nahoru