Projekt číslo: TITSCUZK704

Název:

ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI A SPOLEHLIVOSTI URČENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ NA ABSOLUTNÍCH TÍHOVÝCH BODECH V ČR

Poskytovatel:

TA0 – Technologická agentura ČR (TA ČR)

Řešení:

2019 – 2021

Anotace:

Cílem projektu je vytvoření metodiky pro určení vertikálních gradientů tíhového zrychlení (zejm. za účelem přenosu hodnoty tíhového zrychlení z referenčního bodu absolutního gravimetru do úrovně stabilizace tíhového bodu). Dalším cílem je vytvoření metodiky pro stanovení sezónních změn tíhového zrychlení (zejm. na základě experimentálně ověřených hydrologických vlivů) a vytvoření metodiky pro jednotné zpracování absolutních tíhových měření (se zahrnutím jak stávajících, tak nově zjištěných přístrojových oprav i z lokálního vlivu okolního prostředí).

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru