Projekt číslo: TB01CUZK005

Název:

Výzkumné činnosti spojené se zajištěním aktuální metrologické návaznosti pro etalony využívané při realizaci zeměměřických činností ve veřejném zájmu, spočívající zejména ve zpřesňování parametrů státních etalonů velkých délek, tíhového zrychlení, referenčního etalonu polohy včetně nových metod laser scanningu

Poskytovatel:

TA0 – Technologická agentura ČR (TA ČR)

Řešení:

09.05.2012 – 30.11.2014

Anotace:

a) výzkum v oblasti činností vázaných na státní etalon velkých délek:
 • analýza stávajících a potencionálních možností technologií pro zpřesnění parametrů přesnosti státního etalonu velkých délek ECM 110-13/08-041 a návrh nových technologií určení parametrů etalonu ve vztahu k disponibilním technickým prostředkům (např. Laser Tracker).
 • testování přístroje Leica AT 401:
  • otestování teplotních vlivů na přesnost měření (určení optimální doby zahřívání přístroje Leica AT 401),
  • zjištění využitelnosti používání broušených geodetických hranolů při měření přístrojem Leica AT 401,
  • vkládání překážky do osy laserového paprsku (změna indexu lomu) a jeho vliv na přesnost měření,
  • Implementace nových Information and Communication Technologies (ICT) pro zabezpečení státního etalonu velkých délek 25 m až 1450 m,
  • realizace vyhodnocené technologie pro zpřesnění parametrů etalonu,
b) výzkum v oblasti činností vázaných na tíhové zrychlení:
 • analýza dokumentace periodicky opakovaných měření v gravimetrické laboratoři GO Pecný,
 • analýza systematických instrumentálních a environmentálních vlivů na výsledky měření pomocí státního etalonu tíhového zrychlení Země,
 • výpočet korekcí absolutních tíhových měření.
c) pro výzkum činností vázaných na testovací základnuSkalka:
 • dokumentace zpřesněných parametrů základny na podkladě periodického přeměřování metodami GNSS a periodického přeměřování velmi přesnými pozemními metodami.
d) výzkum v oblasti činností vázaných na laserové skenování:
 • Návrh a sestrojení pomocného vzorku (různého sortimentu materiálů a terčů) pro vývoj vlastního etalonu 3D modelu.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Přejít nahoru