Projekt číslo: LTT19008

Název:

Výzkum související s Mezinárodním tíhovým referenčním systémem

Poskytovatel:

MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Řešení:

31.1.2019 – 31.12.2023

Anotace:

Prostřednictvím úzké spolupráce se službami Mezinárodní asociace geodézie, jsou řešeny problematiky souvisejících s definicí a realizací vysoce přesného tíhového systému na úrovni relativní přesnosti 1E-9, který by naplňoval současné vědecké potřeby v oblastech geověd a metrologie.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Spolupracující organizace:

Český metrologický institut

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru