Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026850

Název:

BIM – SPRÁVA BUDOV II – Vývoj modulárních bloků IoT pro digitální dvojče stavby

Poskytovatel:

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Řešení:

2021 – 2023

Anotace:

Předkládaný projekt je zaměřen na získání znalostí potřebných pro vývoj softwarových nástrojů pro správu budov, které budou využívat nejmodernější technologie online sběru dat z prostorově orientovaných čidel a jiných IoT (Internet of Things). Získaná data budou využívána při efektivní správě budov a také budou využita jako aktuální data pro Building Information Modeling (BIM). Hlavními výstupy projektu budou 2 ověřené technologie, 1 software (typ R) a 1 software pro intranet/internet (typu A).

Hlavní řešitelská organizace:

EuroGV, spol. s r. o.

Spolupracující organizace:

VÚGTK, v. v. i.
GEPRO spol. s r.o.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. realizuje projekt BIM – SPRÁVA BUDOV II –  Vývoj modulárních bloků IoT pro digitální dvojče stavby, jehož cílem je získání znalostí potřebných pro vývoj softwarových nástrojů pro správu budov, které budou využívat nejmodernější technologie online sběru dat z prostorově orientovaných čidel a jiných IoT (Internet of Things). Získaná data budou využívána při efektivní správě budov a také budou využita jako aktuální data pro Building Information Modeling (BIM). Hlavními výstupy projektu budou 2 ověřené technologie, 1 software (typ R) a 1 software pro intranet/internet (typu A). Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Přejít nahoru