Tuzemské projekty

VÚGTK, v. v. i. se dlouhodobě v oblasti účelové podpory podílí na řešení řady projektů od různých poskytovatelů. Mezi hlavní a nejdůležitější poskytovatele patří TA ČR, GA ČR, MŠMT, MK ČR a v oblasti metrologie také ÚNMZ. Významné a dá se říci pro ústav prestižní je řešení projektů evropských. K nejdůležitějším projektům řešeným pro jednotlivé poskytovatele v současné době patří:

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Kód projektuNázevPoskytovatel
DH23P03OVV045Velkoformátové archiválie s omezeným přístupem pro veřejnost jako opomíjené kulturní dědictví ( 2023 – 2027)MK0
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026850BIM – SPRÁVA BUDOV II – Vývoj modulárních bloků IoT pro digitální dvojče stavby (2021-2023)MPO
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020261BIM – Správa budov (2020-2023)MPO
LTT19008Výzkum související s Mezinárodním tíhovým referenčním systémem (2019 – 2023)MSM

UKONČENÉ PROJEKTY

Kód projektuNázevPoskytovatel
LTT18012DORIS jako integrální součást realizace referenčních systému a GGOS (2018 – 2022)MSM
TITSCUZK704ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI A SPOLEHLIVOSTI URČENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ NA ABSOLUTNÍCH TÍHOVÝCH BODECH V ČR (2019 – 2021)TA0
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012396Efektivní postupy tvorby výkresové dokumentace stávajících staveb – komplexní mapovací systém budov (2018 – 2021)MPO
DG18P02OVV054Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století (2018 – 2021)MK0
TITSCUZK703Vývoj přesného troposférického modelu pro zpřesnění GNSS měření a software pro generování virtuálních GNSS dat v síti CZEPOS (2018 – 2021)TA0
TITVCUZK701Příprava projektu optimalizace softwarové platformy pro grafickou část aplikací MicroGEOS Nautil a DIKAT® (2018 – 2018)TA0
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_0001800Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (2017 – 2020)MSM
GA16-14105SPokročilé zpracování absolutních tíhových měření a výzkum systematických přístrojových vlivů (2016 – 2018)GA0
LG15018Optimalizace modelů aplikovaných při určování geodetických a fyzikálních parametrů z observací satelitního systému DORIS (2016 – 2017)MSM
LM2015079DISTRIBUOVANÝ SYSTÉM OBSERVATORNÍCH A TERÉNNÍCH MĚŘENÍ GEOFYZIKÁLNÍCH POLÍ (2016 – 2019)MSM
TB05CUZK003Metrologická návaznost měření v Základní geodynamické síti (2016 – 2016)TA0
GC15-24730JZdokonalení analýzy dat systému DORIS a kombinace s dalšími technikami kosmické geodézie (2015 – 2017)GA0
LO1506Podpora udržitelnosti centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost (2015 – 2020)MSM
TB04CUZK001Výzkum a vývoj metod pro kartografickou generalizaci státního mapového díla středních měřítek (2015 – 2016)TA0
GA14-34595SMatematické metody pro studium tíhového pole Země (2014 – 2018)GA0
LD14102Rozvoj pokročilých metod zpracování GNSS observací v synergii s meteorologickými a klimatickými daty (2014 – 2017)MSM
LH14089Vývoj systému monitorování a evaluace troposférických parametrů získaných zpracováním dat z kosmických geodetických technik a z dalších zdrojů (2014 – 2016)MSM
TB0200MD051Zvýšení bezpečnosti železničního provozu na vedlejších tratích s využitím družicových systémů (2014 – 2016)TA0
TB02CUZK002Integrace nové techniky a technologie do procesu obnovy katastrálního operátu novým mapováním (2014 – 2016)TA0
TB02CUZK003 INTEGRACE POLOHOVÝCH, VÝŠKOVÝCH A TÍHOVÝCH ZÁKLADNÍCH BODOVÝCH POLÍ ČESKÉ REPUBLIKY (2014 – 2016)TA0
CZ.1.07/3.2.11/03.0115NATURA: VĚDECKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PŘÍRODNÍCH VĚD (2013 – 2013)Středočeský kraj / MŠMT
ED3.2.00/12.0228NATURA: VĚDECKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PŘÍRODNÍCH VĚD (2013 – 2014)MSM
GA13-36843SStudium gravitačního pole Země na základě dat družice GOCE (2013 – 2016)GA0
GAP209/12/2207Rozvoj analýz využívajících data z Globálních polohových systémů pro monitorování troposféry (2012 – 2015)GA0
TB01CUZK004Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RUIAN (2012 – 2014)TA0
TB01CUZK005Výzkumné činnosti spojené se zajištěním aktuální metrologické návaznosti pro etalony využívané při realizaci zeměměřických činností ve veřejném zájmu, spočívající zejména ve zpřesňování parametrů státních etalonů velkých délek, tíhového zrychlení, referenčního etalonu polohy včetně nových metod laser scanningu (2012 – 2014)TA0
TB01CUZK006IMPLEMENTACE NÁRODNÍ GEODETICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ POTŘEBY V ČESKÉM REZORTU ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU A V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU GGOS (2012 – 2014)TA0
DF11P01OVV021Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. (2011 – 2015)MK0
CZ.1.05/1.100/02.0090NTIS – Nové technologie pro informační společnost (2010 – 2014)MSM
LM2010008CZECHGEO/EPOS – DISTRIBUOVANÝ SYSTÉM OBSERVATORNÍCH A TERÉNNÍCH MĚŘENÍ GEOFYZIKÁLNÍCH POLÍ V ČESKÉ REPUBLICE (2010 – 2015)MSM

PARTNEŘI PROJEKTŮ

Přejít nahoru