Projekt číslo: TITSCUZK703

Název:

Vývoj přesného troposférického modelu pro zpřesnění GNSS měření a software pro generování virtuálních GNSS dat v síti CZEPOS

Poskytovatel:

TA0 – Technologická agentura ČR (TA ČR)

Řešení:

01.08.2018 – 30.09.2021

Anotace:

Cílem je vytvoření metodiky, prototypu a validace modelu troposféry při optimálním využití dat Sítě permanentních stanic GNSS České republiky – CZEPOS a meteorologických dat z numerického modelu předpovědi počasí. Troposférický model je nezbytný pro zvýšení přesnosti určení výškové složky polohy určované pomocí GNSS. V této souvislosti bude troposférický model využit pro zpřesnění GNSS měření např. v Základní geodynamické síti ČR, základním polohovém bodovém poli i případně v samotné síti CZEPOS. Dále bude využit při správě sítě CZEPOS jako alternativa pro generování virtuálních GNSS dat (tzv. virtuální RINEX) k uživatelem definované poloze virtuálního přijímače. K tomu účelu bude vytvořen softwarový modul pro generování virtuálních souborů GNSS dat ve formátu RINEX, rovněž přímo využitelný při správě sítě CZEPOS.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru