Projekt číslo: TB0200MD051

Název:

Zvýšení bezpečnosti železničního provozu na vedlejších tratích s využitím družicových systémů

Poskytovatel:

TA0 – Technologická agentura ČR (TA ČR)

Řešení:

01.07.2014 – 31.12.2016

Anotace:

  • Výzkum, vývoj, návrh, implementace a provozní demonstrace nového zabezpečovacího systému pro vedlejší tratě formou zásadní inovace systému Radioblok pro vedlejší tratě s potřebnou úrovní integrity bezpečnosti podporující vazbu na vhodné dispečerské, informační, bezpečnostní a monitorovací systémy.
  • Analýza a návrh změn v legislativě drážních systémů a v technické standardizaci pro regionální tratě a související technické systémy.

Hlavní řešitelská organizace:

AŽD Praha s. r. o. 

Spolupracující organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru