Výzkumný útvar GIS a katastru nemovitostí

Výzkumný útvar GIS a KN je odborný výzkumný útvar zaměřený na:

 • aplikovaný výzkum pro tvorbu a vedení informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí, pro tvorbu a vedení geografických informačních systémů v geoinformatice a pro splnění závazků v rámci mezinárodní vědeckotechnické spolupráce
 • výzkum a vývoj geoprostorových informací, informačních systémů, jejich aplikace v podmínkách datových sad státních mapových děl, výzkum a vývoj katastru nemovitostí a obnovy katastrálního operátu
 • výzkum metainformačních systémů, tvorba katalogů, tezaurů a mezinárodní terminologie v oblasti geoprostorových informačních systémů, výzkum mobilních a navigačních systémů, zpracování geoprostorových dat
 • garantovaný sběr geoprostorových informací rozvoj metod sběru a aktualizace geoprostorových dat převod výměnného formátu
 • katastru nemovitostí (VFK) do standardních formátů
 • digitalizace obsahu analogových mapových děl
 • obnova katastrálního operátu – DKM, KMD
 • hodnocení kvality geoprostorových informací dle mezinárodních standartu
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • výpočet kubatur volně skladovaných materiálů
 • tvorba geometrických plánů a vytyčování hranic
 • kompletní geodetické práce při výstavbě

Mezi nabídky v rámci hospodářské činnosti patří:

 • prodej softwarových produktů řady DIKAT, Informace KN 
 • zákaznická podpora a služeb spojených s údržbou a užíváním vyvinutých produktů 
 • poskytování odborných školení a konzultací

Útvar řeší zejména aktuální a výzkumné potřeby resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, dále výzkumné projekty pro Technologickou agenturu ČR a spolupracuje na projektech ostatních útvarů a partnerů VÚGTK.

Přejít nahoru