Projekt číslo: TB05CUZK003

Název:

Metrologická návaznost měření v Základní geodynamické síti

Poskytovatel:

TA0 – Technologická agentura ČR (TA ČR)

Řešení:

18.01.2016 – 30.11.2016

Anotace:

Cílem projektu je: vytvoření certifikované metodiky pro metrologickou návaznost měření v Základní geodynamické síti ČR. Měření v Základní geodynamické síti jsou prováděna pomocí následujících přístrojů a pomůcek:
  • GNSS aparatura,
  • nivelační lať,
  • teodolit s dálkoměrem/totální stanice,
  • měřické pásmo,
  • absolutní a relativní gravimetr.
Jedná se tedy o stanovení postupu pro metrologickou návaznost Základní geodynamické sítě zaměřené pomocí těchto měřidel a vycházející ze státních etalonů dlouhých délek, tíhového zrychlení a referenčních etalonů polohy a úhlů.  

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Přejít nahoru