Projekt číslo: LM2010008

Název:

CZECHGEO/EPOS – DISTRIBUOVANÝ SYSTÉM OBSERVATORNÍCH A TERÉNNÍCH MĚŘENÍ GEOFYZIKÁLNÍCH POLÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Poskytovatel:

MŠMT

Řešení:

2010 – 2015

Anotace:

Cílem CzechGeo/EPOS je vybudovat a provozovat národní uzel pan-evropského projektu EPOS. Kostru stávajícího observačního systému v České republice tvoři permanentní seismické, slapové, geodynamické, geomagnetické a geotermické observatoře. Systém doplňují lokální sítě a krátkodobá terénní měření. Na provozu systému se podílí sedm geovědních pracovišť. 

Projekt EPOS si klade za cíl vytvořit jednotnou trvale provozovatelnou distribuovanou infrastrukturu, která umožní integrovat geofyzikálních dat ze sítí v Evropě a Středomoří, zlepšit jejich dostupnost a zajistit jejich dlouhodobou stabilitu a archivaci.

 EPOS bude rovněž vyvíjet inovační strategii založenou na propojování a třídění distribuovaných infrastrukturních dat z observatoří a laboratorních experimentů se superpočítačovými nástroji s vysokým rozlišením, která budou schopna překonat propast mezi analýzami dat a geofyzikálním modelováním. Toho bude dosaženo přímým propojením moderních simulačních technologií s observatorními databázemi. 

EPOS si tak klade za cíl vytvořit špičkovou evropskou výzkumnou infrastrukturu, která poskytne zásadně nové podmínky a perspektivy pro výzkum pevné Země v Evropě. CzechGeo bude přispívat k řešení těchto úkolů a těžit z dosažených výsledků.

Hlavní řešitelská organizace:

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Spolupracující organizace:

ÚSMH AV ČR, v. v. i.
ÚG AV ČR, v. v. i.
ÚFZ MÚ Brno
MFF UK
PřF UK
VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru