Projekt číslo: DH23P03OVV045

Název:

Velkoformátové archiválie s omezeným přístupem pro veřejnost jako opomíjené kulturní dědictví

Poskytovatel:

MK0 – Ministerstvo kultury (MK)

Řešení:

2023 – 2027

Anotace:

Projekt představuje velkoformátové archiválie (rozměry od 2 x 2 m do 6 m x 4 m s lištami i bez lišty), které díky svým vlastnostem nelze využívat v rámci základního a aplikovaného výzkumu, čímž je jejich vypovídací a umělecká hodnota vědomě opomíjená, protože technické, personální ani prostorové možnosti paměťových institucí pro manipulaci s nimi a jejich odborné zpracování a využití v aplikovaném výzkumu nebylo doposud možné. Hlavním cílem projektu je tedy realizovat ověřenou technologii pro metodický postup nejvhodnější prezentace tohoto obtížně předkladatelného movitého kulturního dědictví, dále jeho identifikace a interpretace podle priority č. 16. Jedním z podcílů je také zaměřit se na ochranu, konzervaci, restaurování a prevenci tohoto národního movitého kulturního dědictví pro jeho uchování a pro zkvalitnění systému péče o ně podle priority č. 17. Zároveň projekt prokáže vypovídací hodnotu těchto vědomě opomíjených velkoformátových archiválií zapojením do aplikovaného výzkumu v rámci priority č. 15.

CEP:

https://www.isvavai.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DH23P03OVV045

Hlavní řešitelská organizace:

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Spolupracující organizace:

Státní oblastní archiv v Praze

Projekt představuje velkoformátové archiválie (rozměry od 2 x 2 m do 6 m x 4 m s lištami i bez lišty), které díky svým vlastnostem nelze využívat v rámci základního a aplikovaného výzkumu, čímž je jejich vypovídací a umělecká hodnota vědomě opomíjená, protože technické, personální ani prostorové možnosti paměťových institucí pro manipulaci s nimi a jejich odborné zpracování a využití v aplikovaném výzkumu nebylo doposud možné. Hlavním cílem projektu je tedy realizovat ověřenou technologii pro metodický postup nejvhodnější prezentace tohoto obtížně předkladatelného movitého kulturního dědictví.Součátí projektu je také zaměřit se na ochranu, konzervaci, restaurování a prevenci tohoto národního movitého kulturního dědictví pro jeho uchování a pro zkvalitnění systému péče o ně. Cílem projektu je představit vědomě opomíjených velkoformátových archiválií jejich vypovídací hodnotu zapojením do aplikovaného výzkumu.

 

Řešitelsky tým VÚGTK :

Ing. Jiří Drozda, Ph.D.
Ing. Filip Antoš
PhDr. Filip Paulus
ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D
Ing. Štěpán Urbánek

Řešitelsky tým SOA v Praze :

Mgr. Jiří Smitka
Mgr. Helena Hloušková
Mgr. Kristýna Kalousová

Plánované výstupy projektu:

2025 – Odborný článek 
2026 – Ověřená technologie –  Technologie dokumentace a publikace velkoformátových archiválií
2026 – Dokument – Odkrývání půvabu vyobrazení tloskovského panství
2026 – Odborný článek 
2027 – Kritický katalog – Velkoformátová díla v archivech
2027 – Publikace – Poklad Johannese Glockspergra vzniklý ve službách Jáchyma hraběte Pachty z Rájova
2027 – Odborný článek 

Přejít nahoru