Výsledky výzkumu

VÝZKUM VÚGTK, v.v.i

Výsledky výzkumu VÚGTK, v.v.i. zahrnují nejen publikační činnost na národní i mezinárodní úrovni, ale také aplikovaný výzkum prezentovaný zejména certifikovanými metodikami, ověřenými technologiemi a software.
Kompletní seznam výsledků výzkumu VÚGTK, v.v.i lze nalézt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

VÝBĚR Z VÝZNAMNĚJŠÍCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

G-Nut

Projekt G-Nut vyvíjí základní knihovnu a na ní založené aplikace pro interdisciplinární využití měření GNSS. Projekt využívá metodu Precise Point Positioning (PPP) a klade si za cíl zpřesnit a vylepšit vědecké produkty
Geodetické observatoře Pecný založené na GNSS měřeních a přispět tak k rozvoji mimo jiné EUREF, IGS, E-GVAP

Česká hlava 2007

udělila cenu Industrie Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému, v.v.i. Zdiby za „nové webové technologie pro zpracování geometrického plánu“.

Analýza deformací

Webová aplikace k on-line výpočtu deformací z opakovaného zaměření geodetické sítě. Parametry deformací (tenzory deformací – strain, úplná dilatace, …) jsou určeny z pravidelné sítě. Aplikaci lze nalézt na adrese.

Přejít nahoru