Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020261

Název:

BIM – Správa budov

Poskytovatel:

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Řešení:

2020 – 2023

Anotace:

Cílem projektu je vytvořit CAFM modulární systém BIM – SPRÁVA BUDOV ve dvou verzích: Verze LITE bude menší kompaktní systém pro malé vlastníky a správce budov s intuitivním ovládáním. Software bude řešen tak, aby sám uživatel systém spravoval, naplňoval, aktualizoval a provozoval. Toto řešení bude připraveno také pro trh EU v anglické verzi. Technická podpora se předpokládá pouze vzdáleným přístupem. PLNÁ verze bude komplexním nástrojem na podporu správy nemovitostí, tj. velký modulární systém s uživatelsky příjemným prostředím, ve kterém budou implementovány vybrané úlohy FM, BIM, CRAB, RÚIAN atd.. Toto řešení je vhodné pro velké vlastníky a státní správu. Zde se předpokládá, že uživatelé systému budou systém provozovat v plném rozsahu, naplňovat a aktualizovat pouze dílčím způsobem. Předpokládá se trvalá technická podpora specializované firmy.

Hlavní řešitelská organizace:

EuroGV, spol. s r. o.

Spolupracující organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. realizuje projekt BIM – Správa budov, jehož cílem je vývoj nového software CAFM modulárního systému „BIM – SPRÁVA BUDOV“ ve dvou verzích „LITE“ a „PLNÁ verze“ a OVĚŘENÉ TECHNOLOGIE sběru a přípravy dat pro „LITE“ a „PLNOU verzi“. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Přejít nahoru