Napsali o nás

Hydrostatická nivelace dokáže předcházet pádům mostů

Metodou hydrostatické nivelace lze v reálném čase monitorovat výškové posuny mostů a jiných objektů s přesností do 0,2 mm pro vzdálenost do 150m.
Naše řešení je využíváno na několika objektech včetně turbogenerátoru Jaderné elektrárny Temelín.

Gravimetrické měření podzemních vod bez vrtů

Při našem měření není třeba žádných vrtů. Přístroj se základnou 60 x 60 centimetrů a vysoký 130 cm přivezeme na místo. Měření na místě trvá několika hodin.
Celkové náklady na měření jsou v několikaletém horizontu obdobné jako provedení monitorovacího vrtu, ovšem s tím, že použití gravimetru nijak nenarušuje terén. Navíc není třeba zajišťovat žádné povolení jako v případě vrtu.

Přejít nahoru