Výzkumný útvar Metrologie a inženýrská geodezie

Výzkumný útvar metrologie a inženýrské geodézie je odborný útvar zaměřený na:

  • normalizaci, standardizaci a terminologii v geodézii 
  • inženýrskou geodézii 
  • vývoj, výrobu a instalaci automatizovaných měřicích systémů a jednoduchých měřických pomůcek

METROLOGIE

  • provozování Akreditované kalibrační laboratoře pro akreditované kalibrace měřidel používaných především  v geodézii, stavebnictví a strojírenství
  • provozování Autorizovaného metrologického střediska pro ověřování měřického pásma 
  • správa Státního etalonu délky 25 až 1450 m ev. č. ECM 110-13/08-041 – délková základna Koštice 

NORMALIZACE, STANDARDIZACE A TERMINOLOGIE

Pracovníci útvaru jsou členy technických normalizačních komisý (TNK) č. 24 „Geometrická přesnost staveb“ a TNK č. 122 „Geografická informace/geomatika“, které zřídil Úřad pro technickou normalizaci, metrologie a statní zkušebnictví (ÚNMZ). 

Pracovníci útvaru jsou také členy Rady pro metrologii při ÚNMZ a Technické komise pro měřidla při ÚNMZ. 

V neposlední řadě je nutné zmínit členství pracovníků v Terminologické komisi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), kde zastávají mimo jiné i funkci tajemníka komise a jsou pověřeni správou webové aplikace terminologického slovníku.

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

  • měření deformací stavebních objektů 
  • zpracování projektů a technologických postupů v oblasti inženýrské geodézie (IG)

VÝVOJ, VÝROBA A INSTALACE AUTOMATIZOVANÝCH MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ A POMŮCEK

Vývoj, výroba a instalace speciálních automatizovaných měřicích systémů:

Oddělení metrologie a inženýrské geodezie, je výrobcem a dodavatelem speciálního automatizovaného měřicího systémů pro měření a monitoring svislých deformací staveb v reálném čase. Tento systém HYNI je používán pro sledování významných objektů například v jaderné elektrárně Temelín. Systém je založen na principu hydrostatické nivelace. Tvoří ho vzájemně propojená měřicí čidla a řídicí PC se specializovaným SW. Monitoring je automatizovaný v non-stop režimu. Čidlo je napájeno stejnosměrným napětím 24 V. Měřicí rozsah čidla je do +/-10 cm a přesnost měření lze charaktarizovat směrodatnou odchylkou sigma < 0,01 mm.

Přejít nahoru