Gravimetrické měření podzemních vod bez vrtů

CO JE GRAVIMETR

Gravimetr je přístroj k určení zemské tíže založené na měření vzdálenosti a doby pádu tělesa ve vakuové trubici. Ve VÚGTK máme k dispozici nejpřesnější gravimetry současnosti, které dokážou určit i to, jak jsou hodnoty tíhového zrychlení ovlivněny aktuálním množstvím vody pod povrchem.

Gravimetrická metoda neurčí, jak hluboko pod terénem se hladina podzemní vody nachází. Zachytí však její gravitační účinek. Každé následné měření uskutečněné po čase prozradí, zda v tomto parametru nastala změna, a o kolik centimetrů se tedy změnila zásoba podpovrchových vod.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Při našem měření není třeba žádných vrtů. Přístroj se základnou 60 x 60 centimetrů a vysoký 130 cm přivezeme na místo. Měření na místě trvá několika hodin.

Celkové náklady na měření jsou v několikaletém horizontu obdobné jako provedení monitorovacího vrtu, ovšem s tím, že použití gravimetru nijak nenarušuje terén. Navíc není třeba zajišťovat žádné povolení jako v případě vrtu.

KDE LZE GRAVIMETRICKÉ MĚŘENÍ POUŽÍT

Účinnou metodu k určení změn zásob podpovrchových vod bez narušení terénu lze použít kdekoli, dokonce i v přírodní rezervaci nebo v historické lokalitě.

Kompletní tisková zpráva zde.

 

 

Přejít nahoru