Hydrostatická nivelace dokáže předcházet pádům mostů

Metodou hydrostatické nivelace lze v reálném čase monitorovat výškové posuny mostů a jiných objektů s přesností do 0,2 mm pro vzdálenost do 150m.

Naše řešení je využíváno na několika objektech včetně turbogenerátoru Jaderné elektrárny Temelín.

Přejít nahoru