Staré mapy

Virtuální mapová sbírka

V rámci projektu „Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění
a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů”, který byl financován v rámci programu Národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstvem kultury v letech 2011 – 2015, vznikla obsáhlá databáze digitalizovaných map, která je zdarma dostupná na adrese 
http://chartae-antiquae.cz/

Mapy jsou zde vystaveny ve vysokém rozlišení (až 800dpi) pomocí aplikace Zoomfy. Mapy se ve sbírce vyhledávají hlavně pomocí geografického vyhledávání, tj. místa, které je na nich zobrazeno a dále pak vymezením roků vydání a měřítkovým rozsahem.

Na stránkách lze využít i MapComparer, který umožňuje prohlížet a porovnávat až 4 mapy. Zoomování a posouvání mapy v jednom okně synchronně posouvá mapy i v ostatních oknech, takže uživatel na jedné obrazovce stále porovnává stejnou lokalitu ve stejném měřítku.

3D modely glóbů

V sekci Glóby jsou vystavené 3D modely zemských i hvězdných glóbů. Modely jsou stejně jako vybrané mapy georeferencované a lze je prohlížet ve webové aplikaci, kde je lze snadno otáčet a přibližovat. Do aplikace lze přidávat více modelů glóbů a navzájem je porovnávat pomocí zprůhledňování mezi sebou či se současným stavem.

Modely jsou zdigitalizované a vystavené ve vysokém rozlišení. Jsou tak na nich čitelné všechny detaily kresby a tím jsou dokonce lépe čitelné než na samotném originálu.

Poskytování digitálních kopií map

Mapy z Virtuální mapové sbírky poskytujeme na základě smluvních vztahů, které máme s jednotlivými mapovými sbírkami. Ve většině případů je u nás poskytování map vázáno souhlasem s poskytnutím díla, který nám uděluje majitel mapové sbírky (spolumajitel digitální kopie mapy). Poté s Vámi uzavřeme Dohodu o poskytnutí reprodukčních práv, kde budou specifikovány podmínky použití mapy. Tyto administrativní záležitosti mohou trvat i několik týdnů.

Pokud máte o některou z těchto map zájem, můžete o ni zažádat emailem na digitalizace_naki@vugtk.cz. Pro urychlení procesu do zprávy uveďte:

  • odkaz na Vámi vybranou mapu, např. http://www.chartae-antiquae.cz/maps/15022
  • přesný účel využití mapy
  • fakturační údaje

Výpis z ceníku

Účel použití reprodukce mapyCena bez DPH za mapový list (ML)
studijní a vědecké účely (vysokoškolské závěrečné práce) do 10 MLzdarma
soukromé účely (dekorace, využití jako mapového podkladu, studijní a vědecké účely nad 10 ML…) 300,- Kč
komerční účely (kalendáře, pohlednice, videa, filmy, propagační materiály, přílohy do knih/časopisů…)3 000,- Kč
  • Na poskytování map zdarma pro studijní a vědecké účely je omezení 10 ML na jednu žádost od konkrétního žadatele za kalendářní rok.

Více na http://chartae-antiquae.cz/cs/help/obtain-copy/

Přejít nahoru