Veletrh vědy 2024

I v roce 2024 se bude Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK) účastnit každoroční akce s názvem Veletrh vědy. Jedná se o největší populárně naučnou akci v České republice, kterou každoročně od roku 2015 pořádá Akademie věd ČR.

Tento rok se akce uskuteční ve dnech 30. 5. – 1. 6. v PVA EXPO Praha.

Veletrh vědy představí rekordní počet více než 100 expozic. Jednu z nich si pro svou prezentaci připravil i VÚGTK. Profil naší instituce byl zveřejněn na stránkách Veletrhu vědy pod následujícím odkazem:

https://www.veletrhvedy.cz/cs/expozice/Vyzkumny-ustav-geodeticky-topograficky-a-kartograficky/

Přejít nahoru